Reisen / Travel

Kościół w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku /

Freilichtmuseum der Volksbauweise

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku